Download SAMTYKKEERKLÆRING, den kan udfyldes inden du kommer ellers gør vi det sammen.

Sådan opbevarer jeg dine personlige oplysninger i forbindelse med en behandling:

Dataansvarlig: Lene Jespersen

Titel: Kinesiolog RAB

Cvr nummer: 30791592

Adresse: Sangdrosselvej 3, 5700 Svendborg

Telefon: 28604447

E-mail: energiarbejder@gmail.com

Databehandler: Jeg benytter ingen anden aktør til behandling af persondata.

Journalføring

Journalinformationer:  Klient navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Oplysning om klients helbred og evt. relevant sygdomsforløb, medicinforbrug, igangværende behandlinger hos læge eller andre.

Journalføring af dagens behandling.

Jeg bruger ikke cpr numre.

Jeg fører journal på computer, som efterfølgende gemmes i et krypteret system. Dvs. Der ligger ingen journaler på computeren. Der er fingeraftryks genkendelse tilknyttet åbning af computer.

Klientkalender              

Jeg fører elektronisk kalender. Kalenderen er sikret ved brug af krypterede sider.

Klientkalender indeholder navn og tidspunkt for aftale.

Samtykke                         

Klient giver et frivilligt samtykke, hvori der er beskrevet:

Jeg fører journal på din behandling, alene til opfølgning på hvad der arbejdes med i

behandlingsforløb. Journal opbevares i krypteret system. Jeg har tavshedspligt og det er kun mig

som behandler, der ser dine oplysninger.

Du har til enhver tid ret til indsigt i din journal og du har ret til sletning af dine informationer

og trække dit samtykke tilbage.

Har du ikke været til en behandling i 3 år vil din journal slettes.

Jeg videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredje part.

Behandling kan ikke stå i stedet for lægelig behandling.

Klient skriver under på at vedkommende har læst samtykke og ved underskrift giver sit

samtykke til journalføring og opbevaring af data.

Sletning                             

Klient er informeret om ret til sletning med øjebliklig virkning. Journalinformationer slettes

generelt efter 3 års ophørt behandling i klinikken

Fortrolighed                       

Jeg sikrer, det kun er undertegnede der har adgang til personoplysninger og jeg er underlagt

tavshedspligt. Alle journaler er gemt i et krypteret system.

Hver person der har fået behandling har første gang  underskrevet en samtykkeerklæring og har fået udleveret en kopi af denne.

Jeg er bekendt med kommunikation på sociale medier. Jeg må ikke kommunikere med

mine klienter over sociale medier som Facebook, da al data, som går igennem sådanne

sider, tilhører ejerne af siderne. Dette betyder, at alt det, du skriver på Facebook, bliver

gemt hos en tredjepart, der kan bruge det, som de har lyst. Dette gælder både private

beskeder via sociale medier, samt kommentarer til andres opslag på sociale medier.

Er det nødvendig at kommunikere med klient via mails sker det ved brug af kryptering af

mine mails.